User profile picture

Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn

None

Thông tin chung

Hạng di tích

Di sản quốc gia đặc biệt


Địa điểm

xã Xuân Hòa, Huyện Nam Đàn


Toa độ địa lý

Kinh độ: None

Vĩ độ: None

Cao độ: None

STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Lý lịch di tích

Lý lịch Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn

2Tập ảnh di tích

Tập Ảnh Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn

3Kiểm kê di tích

Kiểm kê

4Biên bản tờ trình

Biên bản Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn

5Quyết định xếp hạng di tích

Quyết định năm 2016

05/10/2021
10:30

canbobqldt Tên người dùng

<p>Scan thiếu ảnh, tập ảnh 160 ảnh mới scan 62 ảnh. Đề nghị scan lại</p> <p>Scan tập bi&ecirc;n bản tờ tr&igrave;nh thiếu. đề nghị scan lại</p>
05/10/2021
10:30

Cán bộ BQL:Tên người dùng

Scan thiếu ảnh, tập ảnh 160 ảnh mới scan 62 ảnh. Đề nghị scan lại

Scan tập biên bản tờ trình thiếu. đề nghị scan lại

đính kèm
10 Feb. 2014
12:05

Support Team sent you an email

Etsy doostang zoodles disqus groupon greplin oooj voxy zoodles, weebly ning heekya handango imeem plugg dopplr jibjab, movity jajah plickers sifteo edmodo ifttt zimbra. Babblely odeo kaboodle quora plaxo ideeli hulu weebly balihoo...
5 mins ago

Sarah Young accepted your friend request

27 mins ago

Jay White commented on your post

Take me to your leader! Switzerland is small and neutral! We are more like Germany, ambitious and misunderstood!
3 Jan. 2014