User profile picture

Di tích QGĐB Khu lưu niệm Phan Bội Châu

1. Tên gọi Di tích: Di tích QGĐB Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn.<br /> 2. Địa điểm: Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn gồm hai điểm<br /> - Địa điểm 1: Quê nội: xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An<br /> - Địa điểm 2: Quê ngoại: Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.<br /> 3. Nhân vật và giá trị của di tích.<br /> Di tích Quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Phan Bội Châu thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An- là nơi tri ân, tưởng niệm chí sỹ yêu nước Phan Bội Châu.<br /> Phan Bội Châu tên khai sinh là Phan Văn San, hiệu là Sào Nam, sinh ngày 26/12/1867 (tức 01/12 năm Đinh Mão) tại làng Sa Nam (nay thuộc Thị trấn Nam Đàn). Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh. Khoa thi hương năm Canh Tý (1900), ông đậu Giải nguyên “độc bảng nhất danh”.<br /> Với chủ trương cứu nước theo khuynh hướng bạo động, Phan Bội Châu đã thành lập Duy Tân hội (1904), Việt Nam Quang Phục hội (1912), … Đặc biệt, Phan Bội Châu là người khởi xướng và lãnh đạo phong trào Đông Du (1905 – 1909). Phong trào này đã thức tỉnh thế hệ thanh niên đang chìm đắm trong đêm trường nô lệ, góp phần đào tạo đội ngũ trí thức sẵn sàng tiếp cận con đường cách mạng vô sản. Đồng thời, đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ bang giao Việt Nam – Nhật Bản thời cận đại.<br /> Không chỉ là một nhà yêu nước, nhà cách mạng, Phan Bội Châu còn là một nhà văn hoá lớn để lại hàng nghìn trước tác, bao gồm nhiều thể loại làm phong phú thêm nền văn học Việt Nam và khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh trong các tầng lớp nhân dân. Ông mất vào ngày 29/09/1940 (tức 29/09 năm Canh Thìn) tại Huế. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá Phan Bội Châu là “vị anh hùng, bậc thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập dân tộc, được hai mươi triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng”.<br /> Năm 1993, ngôi nhà tranh của gia đình cụ Phan được chuyển từ quê nội về quê ngoại. Từ đó đến nay, di tích đã được nhiều lần trùng tu tôn tạo và mở rộng khuôn viên. Trên diện tích hơn 5000m2, hiện nay Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại thị trấn Nam Đàn có các hạng mục công trình như: Nhà tưởng niệm, nhà lưu niệm (hai ngôi nhà tranh), tượng đài,nhà trưng bày, nhà điều hành và các công trình phụ trợ.<br /> Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích Lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 22/12/2016.

Thông tin chung

Hạng di tích

Di sản quốc gia đặc biệt


Địa điểm

xã Xuân Hòa - Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn


Toa độ địa lý

Kinh độ: 18.6951518972

Vĩ độ: 105.5011151456

Cao độ: None

STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Lý lịch di tích

Lý lịch Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn

2Tập ảnh di tích

Tập Ảnh Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn

3Kiểm kê di tích

Kiểm kê

4Biên bản tờ trình

Biên bản Khu di tích lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn

5Quyết định xếp hạng di tích

Quyết định năm 2016

05/10/2021
10:30

canbobqldt Tên người dùng

<p>Scan thiếu ảnh, tập ảnh 160 ảnh mới scan 62 ảnh. Đề nghị scan lại</p> <p>Scan tập bi&ecirc;n bản tờ tr&igrave;nh thiếu. đề nghị scan lại</p>
05/10/2021
10:30

Cán bộ BQL:Tên người dùng

Scan thiếu ảnh, tập ảnh 160 ảnh mới scan 62 ảnh. Đề nghị scan lại

Scan tập biên bản tờ trình thiếu. đề nghị scan lại

đính kèm
10 Feb. 2014
12:05

Support Team sent you an email

Etsy doostang zoodles disqus groupon greplin oooj voxy zoodles, weebly ning heekya handango imeem plugg dopplr jibjab, movity jajah plickers sifteo edmodo ifttt zimbra. Babblely odeo kaboodle quora plaxo ideeli hulu weebly balihoo...
5 mins ago

Sarah Young accepted your friend request

27 mins ago

Jay White commented on your post

Take me to your leader! Switzerland is small and neutral! We are more like Germany, ambitious and misunderstood!
3 Jan. 2014