User profile picture

Đền thờ Nguyễn Xí

None

Thông tin chung

Hạng di tích

Di sản quốc gia đặc biệt


Địa điểm

Xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, Nghệ An


Toa độ địa lý

Kinh độ: None

Vĩ độ: None

Cao độ: None

STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Lý lịch di tích

Lý lịch di tích Đền thờ Nguyễn Xí

Lý lịch di tích Đền thờ Nguyễn Xí (bản đánh máy lại)

2Kiểm kê di tích

Kiểm kê

10 Feb. 2014
12:05

Support Team sent you an email

Etsy doostang zoodles disqus groupon greplin oooj voxy zoodles, weebly ning heekya handango imeem plugg dopplr jibjab, movity jajah plickers sifteo edmodo ifttt zimbra. Babblely odeo kaboodle quora plaxo ideeli hulu weebly balihoo...
5 mins ago

Sarah Young accepted your friend request

27 mins ago

Jay White commented on your post

Take me to your leader! Switzerland is small and neutral! We are more like Germany, ambitious and misunderstood!
3 Jan. 2014