User profile picture

Đình Hoành Sơn

None

Thông tin chung

Hạng di tích

Di sản quốc gia đặc biệt


Địa điểm

Xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An


Toa độ địa lý

Kinh độ: None

Vĩ độ: None

Cao độ: None

STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Lý lịch di tích

Lý lịch di tích năm 1994

Lý lịch di tích năm 2017

2Tập ảnh di tích

Tập ảnh khảo tả năm 1994

Tập ảnh khảo tả năm 2017

3Kiểm kê di tích

Kiểm kê

4Biên bản tờ trình

Biên bản Đình Hoành Sơn

5Quyết định xếp hạng di tích

Quyết định năm 2017

03/10/2021
11:16

canbobqldt Tên người dùng

<p>KK 2 năm đề nghị t&aacute;ch v&agrave; ghi r&otilde; nội sung, năm&nbsp;</p>
11:14

canbobqldt Tên người dùng

<p>LL 1994 thiếu trang (15,16); LL 2017 scan sai thứ tự&nbsp;25,26. Đề nghị Scan lại hai l&yacute; lịch tr&ecirc;n</p> <p>Tập ảnh 2017 Scan thiếu đề nghị scan lại</p>
03/10/2021
11:16

Cán bộ BQL:Tên người dùng

KK 2 năm đề nghị tách và ghi rõ nội sung, năm 

đính kèm
11:14

Cán bộ BQL:Tên người dùng

LL 1994 thiếu trang (15,16); LL 2017 scan sai thứ tự 25,26. Đề nghị Scan lại hai lý lịch trên

Tập ảnh 2017 Scan thiếu đề nghị scan lại

đính kèm
10 Feb. 2014
12:05

Support Team sent you an email

Etsy doostang zoodles disqus groupon greplin oooj voxy zoodles, weebly ning heekya handango imeem plugg dopplr jibjab, movity jajah plickers sifteo edmodo ifttt zimbra. Babblely odeo kaboodle quora plaxo ideeli hulu weebly balihoo...
5 mins ago

Sarah Young accepted your friend request

27 mins ago

Jay White commented on your post

Take me to your leader! Switzerland is small and neutral! We are more like Germany, ambitious and misunderstood!
3 Jan. 2014