User profile picture

Đình Hoành Sơn

1. Tên gọi: Đình Hoành Sơn<br /> 2. Địa điểm di tích: xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An<br /> 3. Nhân vật lịch sử và giá trị di tích:<br /> Đình Hoành Sơn được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ XVIII thời Lê Trung hưng (1763). Đình Hoành Sơn thờ chính là Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, ngoài ra, còn phối thờ thêm Tứ Vị Thánh nương và các vị chư Phật. Hiện nay, đình Hoành Sơn còn lưu giữ được 10 pho tượng cổ có giá trị, đặc biệt là bộ tượng Tam thế.<br /> Đình Hoành Sơn được xây dựng trên một khu đất bằng phẳng có diện tích 1663,3m2, gồm 2 tòa Đại đình và Hậu cung bố cục kiểu chữ nhất chuôi vồ, ngoài ra còn có sân, vườn và hệ thống tường bao. Đình Hoành Sơn có 8 vì, 7 gian với tổng số 32 cột gỗ lim tròn. Trong đó có 12 cột cái cao 5,75m, đường kính 0,45m và 20 cột quân cao gần 4m, đường kính 0,42m. Bên trong đình, trên dầu hàng cột là tổ hợp các công trình nghệ thuật điêu khắc độc đáo.<br /> Với giá trị đặc biệt di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Hoành Sơn đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 2082/QĐ- TTg ngày 25/12/2017.

Thông tin chung

Hạng di tích

Di sản quốc gia đặc biệt


Địa điểm

Xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An


Toa độ địa lý

Kinh độ: 18.6166382511

Vĩ độ: 105.5561770565

Cao độ: None

STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Lý lịch di tích

Lý lịch di tích năm 1994

Lý lịch di tích năm 2017

2Tập ảnh di tích

Tập ảnh khảo tả năm 1994

Tập ảnh khảo tả năm 2017

3Kiểm kê di tích

Kiểm kê

4Biên bản tờ trình

Biên bản Đình Hoành Sơn

5Quyết định xếp hạng di tích

Quyết định năm 2017

03/10/2021
11:16

canbobqldt Tên người dùng

<p>KK 2 năm đề nghị t&aacute;ch v&agrave; ghi r&otilde; nội sung, năm&nbsp;</p>
11:14

canbobqldt Tên người dùng

<p>LL 1994 thiếu trang (15,16); LL 2017 scan sai thứ tự&nbsp;25,26. Đề nghị Scan lại hai l&yacute; lịch tr&ecirc;n</p> <p>Tập ảnh 2017 Scan thiếu đề nghị scan lại</p>
03/10/2021
11:16

Cán bộ BQL:Tên người dùng

KK 2 năm đề nghị tách và ghi rõ nội sung, năm 

đính kèm
11:14

Cán bộ BQL:Tên người dùng

LL 1994 thiếu trang (15,16); LL 2017 scan sai thứ tự 25,26. Đề nghị Scan lại hai lý lịch trên

Tập ảnh 2017 Scan thiếu đề nghị scan lại

đính kèm
10 Feb. 2014
12:05

Support Team sent you an email

Etsy doostang zoodles disqus groupon greplin oooj voxy zoodles, weebly ning heekya handango imeem plugg dopplr jibjab, movity jajah plickers sifteo edmodo ifttt zimbra. Babblely odeo kaboodle quora plaxo ideeli hulu weebly balihoo...
5 mins ago

Sarah Young accepted your friend request

27 mins ago

Jay White commented on your post

Take me to your leader! Switzerland is small and neutral! We are more like Germany, ambitious and misunderstood!
3 Jan. 2014