User profile picture

Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên

Hồ Chí Minh (1890 - 1969) sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước, tại quê ngoại - làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Cha của Người là cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, mẹ là bà Hoàng Thị Loan. Chính cái nôi của quê hương giàu truyền thống, bản sắc văn hóa xứ Nghệ cùng tình cảm yêu thương của gia đình đã góp phần hình thành nên nhân cách và tư tưởng của Hồ Chí Minh - người anh hùng giải phóng dân tộc - danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Thông tin chung

Hạng di tích

Di sản quốc gia đặc biệt


Địa điểm

None


Toa độ địa lý

Kinh độ: 18.6731723663

Vĩ độ: 105.5551547376

Cao độ: None

STTLoại tài liệuTên tài liệu
1Lý lịch di tích

Lý lịch bổ sung di tích: Đền Làng Sen

Lý lịch di tích: Giếng Cốc

Lý lịch bổ sung di tích: Nhà thờ họ Nguyễn Sinh

Lý lịch bổ sung di tích: Lò Rèn Cố Điền

Lý lịch bổ sung di tích: Nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm

Lý lịch bổ sung di tích: Nhà cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Lý lịch bổ sung di tích: Nơi sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Hoàng Trù

Lý lịch bổ sung di tích: Núi Chung

Lý lịch bổ sung di tích: Cây Đa - Sân vận động làng Sen

Lý lịch bổ sung di tích: Nhà cụ Vương Thúc Quý

Hồ sơ di tích: Đền Làng Sen

Lý lịch di tích: Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên

Lý lịch di tích: Giếng Gốc

Lý lịch di tích: Nhà thờ họ Nguyễn Sinh

Lý lịch di tích: Nơi sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hoàng Trù

Lý lịch Lò rèn Cố Điền

Hồ sơ di tích: Nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm và những người thân trong gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lý lịch di tích Nguyễn Sinh Sắc

Lý lịch di tích: Núi Chung

Lý lịch Sân vận động Làng Sen

Lý lịch di tích: Nhà cụ Vương Thúc Quý

Lý lịch hiện vật: Xe ô tô Gát 69

2Tập ảnh di tích

Tập ảnh khảo tả cụm di tích Hoàng Trù

Tập ảnh khảo tả di tích: Lò rèn Cố Điền

Tập ảnh khảo tả di tích: Nhà cụ Nguyễn Sinh Nhậm, ông nội Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tập ảnh khảo tả di tích: Nhà ông Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc

Tập ảnh khảo tả di tích: Sân vận động làng sen

Tập ảnh khảo tả ti tích: Nhà cụ Vương Thúc Quý

Tập ảnh khảo trả: Giếng gốc

Tập ảnh khảo tả: Núi Chung

3Biên bản tờ trình

Biên bản băn 1990

Biên bản kiểm kê tài sản di tích: Nhà cụ Nguyễn Sinh Nhâm

4Biên bản, bản đồ khoanh vùng các khu vực được bảo vệ

Các khu vực bảo vệ các di tích ở Khu di tích Kim liên

5Tập tài liệu tham khảo

Đề tài khoa học ba di tích: Quê Nội; Quê Ngoại; Núi Chung

Văn bản pháp lý: Đền Làng Sen

Các văn bản pháp lý: Giếng Gốc

Các văn bản pháp lý di tích: Nhà thờ họ Nguyễn Sinh

Các văn bản pháp lý cụm di tích: Hoàng Trù

Văn bản pháp lý di tích: Lò rèn Cố Điền

Văn bản pháp lý di tích: Núi Chung

Văn bản pháp lý di tích: Sân vận động Làng Sen

27/05/2022
14:27

canbobqldt Tên người dùng

<p>L&yacute; lịch&nbsp;bổ sung đền&nbsp;l&agrave;ng sen thiếu trang 3,5&nbsp;đề nghị Scan lại.</p> <p>LL bổ sung&nbsp;giếng cốc, nh&agrave; thờ họ Nguyễn Sinh nhiều trang trắng kh&ocirc;ng c&oacute; nội dung</p> <p>&nbsp;</p>
14:13

canbobqldt Tên người dùng

<p>n&ecirc;n ghi r&otilde;&nbsp;c&aacute;c loại t&agrave;i liệu thuộc năm n&agrave;o</p>
27/05/2022
14:27

Cán bộ BQL:Tên người dùng

Lý lịch bổ sung đền làng sen thiếu trang 3,5 đề nghị Scan lại.

LL bổ sung giếng cốc, nhà thờ họ Nguyễn Sinh nhiều trang trắng không có nội dung

 

đính kèm
14:13

Cán bộ BQL:Tên người dùng

nên ghi rõ các loại tài liệu thuộc năm nào

đính kèm
10 Feb. 2014
12:05

Support Team sent you an email

Etsy doostang zoodles disqus groupon greplin oooj voxy zoodles, weebly ning heekya handango imeem plugg dopplr jibjab, movity jajah plickers sifteo edmodo ifttt zimbra. Babblely odeo kaboodle quora plaxo ideeli hulu weebly balihoo...
5 mins ago

Sarah Young accepted your friend request

27 mins ago

Jay White commented on your post

Take me to your leader! Switzerland is small and neutral! We are more like Germany, ambitious and misunderstood!
3 Jan. 2014